Bộ bàn làm việc NTP1800C

Bộ bàn làm việc NTP1800C là bộ bàn lãnh đạo mặt gỗ Laminate gồm: Bàn làm việc, tủ...

Liên hệ
Xem chi tiết

Bàn làm việc LE160C12

Bàn trưởng phòng LE160C12  là bàn trưởng phòng cao cấp mặt gỗ meleamin, có yếm tôn,...

Liên hệ
Xem chi tiết

Bàn lãnh đạo LEP180C12

Bàn lãnh đạo LEP180C12  là bàn lãnh đạo cao cấp mặt gỗ meleamin, có yếm tôn, kết...

Liên hệ
Xem chi tiết

Bàn làm việc LUX160HLC10

Bàn làm việc LUX160HLC10  là bàn làm việc hộc liền sử dụng khung thép dập định hình...

Liên hệ
Xem chi tiết

Bàn làm việc LUX140HLC10

Bàn làm việc LUX140HLC10  là bàn làm việc hộc liền sử dụng khung thép dập định hình...

Liên hệ
Xem chi tiết

Bàn làm việc LUX120HLC10

Bàn làm việc LUX120HLC10  là bàn làm việc hộc liền sử dụng khung thép dập định hình...

Liên hệ
Xem chi tiết

Bàn làm việc LUX120SHLC10

Bàn làm việc LUX120SHLC10  là bàn làm việc hộc liền sử dụng khung thép dập định hình...

Liên hệ
Xem chi tiết

Bộ bàn làm việc NTP2050

Bộ bàn làm việc NTP2050 là bộ bàn ghép mặt bàn Laminate gồm: Bàn làm việc, bàn phụ,...

Liên hệ
Xem chi tiết

Bàn làm việc LUX160C10

Bàn làm việc LUX160C10  là bàn làm việc sử dụng khung thép dập định hình sơn tĩnh...

Liên hệ
Xem chi tiết

Bàn làm việc LUX140C10

Bàn làm việc LUX140C10  là bàn làm việc sử dụng khung thép dập định hình sơn tĩnh...

Liên hệ
Xem chi tiết

Bàn làm việc LUX140SC10

Bàn làm việc LUX140SC10  là bàn làm việc sử dụng khung thép dập định hình sơn tĩnh...

Liên hệ
Xem chi tiết

Bàn làm việc LUX120C10

Bàn làm việc LUX120C10  là bàn làm việc sử dụng khung thép dập định hình sơn tĩnh...

Liên hệ
Xem chi tiết

Bàn làm việc LUX120SC10

Bàn làm việc LUX120SC10  là bàn làm việc sử dụng khung thép dập định hình sơn tĩnh...

Liên hệ
Xem chi tiết

Bộ bàn làm việc NTP1800

Bộ bàn lãnh đạo NTP1800 mặt gỗ Laminate gồm: Bàn làm việc, tủ phụ và hộc...

Liên hệ
Xem chi tiết

Bàn làm việc LUXP240C10

Bàn làm việc LUXP240C10  là bàn lãnh đạo cao cấp sử dụng khung thép dập định hình...

Liên hệ
Xem chi tiết

Bàn làm việc LUXP1880YC10

Bàn làm việc LUXP1880YC10  là bàn sử dụng chân C10 kết hợp yếm sắt cắt họa tiết...

Liên hệ
Xem chi tiết
Danh mục sản phẩm
Kết nối

HOTLINE

02543 850 888 (24 line) - 0918904581
zalo
zalo Chat với tư vấn viên Gọi ngay
02543 850 888 (24 line) - 0918904581