Công ty Ngọc Kỳ Anh đã thi công và đang cung cấp văn phòng phẩm, máy thiết bị văn phòng, nội thất văn phòng, bảo hộ lao động cho một số khách hàng lớn như: